Aithghearradh n a teagaisg Chriosduidh

Aithghearradh n a teagaisg Chriosduidh

le dearbhaidh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair. Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais, anns an cheud chuig linnin deth na Chriosdachd air na puinc sin; agus argumaidean laidir o 'n reasun. Eidartheangaichte gu Gaoilig Albannach le graidhoir do'n fhirinn

eBook | Gaelic
Rate this:
Publisher: [London] : Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine, M,DCC,LXXXI. [1781]
Characteristics: xii,485,[1]p. ; 12⁰

Opinion

From the critics


Community Activity

Comment

Add a Comment

There are no comments for this title yet.

Age

Add Age Suitability

There are no ages for this title yet.

Summary

Add a Summary

There are no summaries for this title yet.

Notices

Add Notices

There are no notices for this title yet.

Quotes

Add a Quote

There are no quotes for this title yet.

Explore Further

Subject Headings

  Loading...

Find it at NSLibrary

  Loading...
[]
[]
To Top